دعای فرج
ztfhtbji9xir1g6d9tz.jpg


چرا در اسلام زنان مسلمان اجازه ندارند با مردان مصافحه کنند ؟:                                          

یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید :

چرا در اسلام زنان مسلمان اجازه ندارند با مردان مصافحه کنند ؟

شیخ گفت:

آیا تو میتوانی دستهای ملکه الیزلبت را بگیری ؟

مرد انگلیسی گفت :

البته که نه ! فقط افراد خاصی هستند که میتواند با ملکه مصافحه کنند!

شیخ جواب داد:

بانوان ما ملکه هستند و ملکه ها با مردان غریبه مصافحه نمی کنند .


حکم شرعی تقلب کردن: همه ی مراجع تقلید تقلب در امتحانات درسی را حرام می دانند.[1]

سؤال و متن فتوای هر یک از مراجع تقلید به صورت واضح پاسخ گوی سؤالات شما می باشد از این رو بصورت جداگانه آن ها را می آوریم .

سؤال: اگر دانش آموز یا دانشجویی در امتحانات با تقلب نمره ی قبولی کسب کند و به مرحله ی بالاتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم استفاده از این مزایا چیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای: تقلب حرام است، ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (ره): مشکل است، شرعاً نمی تواند از این مزایا استفاده کند.

حضرت آیت الله بهجت: باید جبران کند آن درس را.

حضرت آیت الله تبریزی(ره): تقلب دروغ عملی است و جایز نیست و اگر کسی این کار را کرد و متصدی کاری شد که خبرویت نمی خواهد و مانند دیگران کار کرد، مانعی ندارد و در صورتی که آن کار خبرویت می خواهد و شخص مذکور خبرویت آن را ندارد، تصدی آن جایز نیست.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: تقلب در هر امری جایز نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که در یکی دو ماده ی درسی تقلب کرده باشد، هرچند کار خلاف کرده، ولی مدرک گرفته شده و ادامه ی تحصیل و استخدام با آن مدرک اشکال ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی: استفاده ی او اشکال ندارد، گرچه عمل او (تقلب) جایز نیست».[2] و[3]

البته همان گونه که ملاحظه می شود این پاسخ ها تنها از جنبه ارتقاء به رتبه بالاتر و استفاده از امتیازات و حقوق داده شده است و به حکم تضییع حقوق دیگران اشاره ای نشده است.

اما اگر در جایی تقلب باعث تضییع حق از شخص دیگری شود باید جبران شود یا از کسی که حقش تضییع شده است حلالیت بخواهند و رضایت او را بدست آورند مگر این که امکان جبران وجود نداشته باشد.موارد جواز نگاه ولمس کردن


حدیث شریف:
1 - از امام جعفر صادق‏علیه السلام در حدیثى آمده است که فرمود: برچشم فرض است که به آنچه خداوند برآن حرام کرده است ننگرد وازآنچه خدا باز داشته روى برتابد واین همان وظیفه ایمانى اوست.خداوند مى‏فرماید: )قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوافُرُوجَهُمْ( "به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش را )از
نگاه ناروا(ببندند، وشرمگاه خود را محفوظ دارند". پس خداوند مؤمنان رابازداشته از این که به شرمگاه یکدیگر نظر کنند یا مردى به شرمگاه‏برادر خویش بنگرد وباید شرمگاه خویش را از اینکه برادرش بدان‏نظر کند حفظ کند ونیز فرموده: )وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ‏وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ( "وبه زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را )از نگاه‏ناروا( ببندند، وشرمگاه خود را محفوظ دارند."
پس نباید زنى به شرمگاه خواهرش بنگرد وباید شرمگاه خویش رااز
نگاه خواهرش بپوشاند، وحضرت‏علیه السلام فرمود: مقصود از هر چه درقرآن پیرامون حفظ فرج وشرمگاه آمده حفظ آن از زناست مگر این آیه‏که مقصود از آن حفظ از نگاه است.(23)
2 - از ابو عبد اللَّه‏علیه السلام نقل است که فرمود: )شایسته نیست زنى نزدزنى یهودى یا مسیحى خود را بنمایاند، زیرا آنها زنان مسلمان را براى‏همسرانشان توصیف خواهند کرد.((24)
3 - از پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله روایت شده است: )کسى که زنى را براى‏مردى چنان توصیف کند که او را به فتنه اندازد وبر اثر آن فحشایى‏بجاى آورد، از دنیا نمى‏رود مگر آن که مورد خشم وغضب خداوندقرار گرفته شده باشد.((25)
تفصیل احکام:
1 - هر مرد وزنى مى تواند بدون ریبه وترس از افتادن در عمل‏حرام وبدور از انگیزش جنسى به همجنس خویش بنگرد، مگر به‏شرمگاه او که جز براى زن وشوهر بر کسى روانیست وهر کس بایدشرمگاه خود را از دیگرى حفظ کند.
2 - مکروه است زن مسلمان خود را در برابر زن یهودى یا مسیحى‏بنمایاند، زیرا آنها این را براى مردانشان توصیف خواهند کرد وشایداین حکم درباره همه زنانى که چنین مى کنند جارى شود.
3 -
نگاه کردن ولمس نمودن زن اجنبى )وبرعکس( جایز است‏هرگاه ضرورت ایجاب کند واین ضرورت نزد شارع مقدس از حرام‏بودن نگاه ولمس کردن مهمتر باشد، پس نگاه ولمس کردن تنها درحدود ضرورت جایز است.
وبراى این مسأله نمونه هایى وجود دارد که ذکر مى شود:
الف -
نگاه کردن ولمس نمودن به منظور درمان ومعالجه همچون‏گرفتن نبض ودرمان شکستگى وباند پیچى زخم جایز است، البته‏مشروط بر آن که همجنس براى درمان کردن یافت نشود ونگاه کردنولمس نمودن جایز نیست جز به مقدار ودر حدود ضرورت.
ب - هنگام نجات دادن کسى از غرق شدن یا آتش سوزى ونظایرآن نیز
نگاه ولمس کردن جایز است واین البته هنگامى که نجات دادن‏بر نگاه یا لمس کردن متوقف باشد.
ج -
نگاه کردن براى شهادت دادن، یا شاهد شدن اگر ضرورت‏باشد جایز است، واقوى عدم جواز نگاه به زناکاران است براى‏شهادت دادن، مگر آنکه نگاه نکردن فسادى را انتشار دهد، وحدودخداوند را به تعطیلى کشاند ویا هرچیز دیگرى را سبب شود که نزدشارع اهمیتى بیش از نگاه کردن دارد.


مکروهات نماز جماعت:


اگر در صف های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.

مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.

مسافری که نماز ظهر و عشا را دو رکعت می خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.


حکم بستن کراوات و پاپیون از نظر شرعی چیست؟


پاسخ:آنچه که در اسلام حرام است این است که مسلمان خود را چه از نظر پوشش و چه از نظر آرایش شبیه کافران و به نشانه های غیرمسلمانان درآورد که هرکس او را با این پوشش و آرایش ببیند وی را جزو آن ها بشمارد و چون در حال حاضر بستن کراوات و امثال آن در عرف جامعه ما شبیه شدن به فرهنگ غیراسلامی و به خصوص غرب می باشد این موضوع از مراجع استفتا شده و آنان این گونه پاسخ داده اند.
حضرت آیت الله خامنه ای:علی الاح
وط از پوشیدن کراوات اجتناب شود.
حضرت آیت الله سیستانی:استفاده
از کراوات اگر مستلزم مفسده باشد حرام است.
حضرت آیت الله
وحید خراسانی:آنچه که تشبه به کفار باشد جایز نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیر
ازی:بهتر است از کراوات استفاده نشود و اگر جنبه اشاعه فرهنگ کفار را داشته باشد اشکال دارد.
آیت الله فاضل لنکرانی (ره):بهتر آن است که مسلمانان
از مثل کراوات اجتناب کنند.
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:سزا
وار نیست مسلمین از کراوات استفاده کنند، بلکه احتیاط ترک استفاده از آن است.
حضرت آیت الله بهجت:جایز نیست.
مأخذ: (مسائل جدید
از دیدگاه علماء و مراجع تقلید ج1 )

آموزش شنیون حرفه ایسفر به اعماق جهانآموزش رفتارهای زناشوییکثیف ترین شغل های جهانآموزش آب کردن شکم در 90 روز


<font size="2">Untitled 2</font>

.: Weblog Themes By SlideTheme :.